KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY

Katedra patrí k zakladateľom pôvodnej Vysokej školy železničnej v Prahe. Jej činnosť je založená na dlhoročnej tradícii v konštrukcii, prevádzke a údržbe koľajových vozidiel. Hlavné oblasti jej zamerania sú teória, koncepcia, konštrukcia, diagnostika, skúšanie a údržba vozidiel a spaľovacích motorov, počítačové modelovanie, simulácie a analýzy vozidiel a motorov, hodnotenie kvality a skúšobníctvo dopravnej techniky, legislatívne požiadavky kladené na výrobu a prevádzku dopravných prostriedkov a ich subsystémov. Katedra spolupracuje s radom významných priemyselných podnikov, univerzít a zahraničných inštitúcií, medzi nimi s UIC ERRI a EFNMS.

Katedra zabezpečuje:

Aktuality

KONTAKT:

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika

GPS SURADNICE:

49°12.135' N 18°45.396' E

SEKRETARIÁT:

tel.:+421(41)513 2551
e-mail: kdmt@fstroj.uniza.sk

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.:041 / 513 2508
tel.:041 / 513 2507