Odborné zameranie


PROFESORI:

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
 • analýza kontaktu medzi železničným dvojkolesím a koľajou
 • skúšobné stavy komponentov koľajových vozidiel
 • automatizované meranie a vyhodnocovanie dát pomocou PC
 • tepelné javy pri brzdení koľajových vozidiel
 • konštrukcia, pevnostné a dynamické výpočty na vozidlách

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • teória a konštrukcia koľajových vozidiel,
 • teória a konštrukcia traťových strojov,
 • skúšanie koľajových vozidiel a ich komponentov,
 • hybridné pohony,
 • brzdové systémy koľajových vozidiel,
 • technické prostriedky kombinovaných prepráv,
 • aplikácie náhodných procesov v dynamike koľajových vozidiel.

prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
 • experimentálna analýza hluku a vibrácií,
 • environmentálne aspekty dopravnej a manipulačnej techniky,
 • akustické projekty podľa Zákona 24/2006 Z.z.,
 • certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu (ECM) EU 445/2011.

prof. Ing. Pavol Kukuča, PhD.
 • ventilvé rozvody spaľovacích motorov s konštantným a variabilným časovaním
 • kinematika a dynamika spaľovacích motorov
 • nekonvenčné mechanizmy spaľovacích motorov a ich aplikácia v Stirlingovom motore
 • skúšanie spaľovacích motorovDOCENTI:

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
 • systémy a organizácia údržby,
 • hodnotenie výkonnosti údržby,
 • mechanika a energetika dopravy,
 • prevádzkové charakteristiky dopravných prostriedkov.

doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
 • technické výpočty v odbore dopravná a manipulačná technika,
 • tvorba špecializovaného softvéru so zameraním na využitie v strojárstve,
 • automatizované meranie a vyhodnocovanie dát pomocou PC,
 • analýza dynamických vlastností vozidiel,
 • analýza kontaktu medzi železničným kolesom a koľajnicou.

doc. Ing. Stanislav Malinčík, PhD.
 • opravárenské technológie,
 • diagnostika železničných koľajových vozidiel,
 • životnosť a bezpečnosť koľajových vozidiel,
 • elektrické rozvodové zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia,
 • trakčné vedenie železničných, elektičkových a trolejbusových dráh,
 • elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov,
 • skúšobne elektrických zariadení dráh,
 • zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
 • elektické zariadenia v priestoroch nezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér,
  vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.

doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD.
 • riešenie úloh metódami FTA, RBD, FMEA, RCFA a RCM (metódy aposteriórnej a apriórnej spoľahlivosti)
 • návrh obsahu a rozsahu údržby technických systémov
 • plánovanie a riadenie údržby ako projekt manažment
 • hodnotenie spoľahlivosti, bezporuchovosti, pohotovosti, udržovateľnosti a bezpečnosti technických systémov
 • navrhovanie a projektovanie procesov údržby
 • simulácia procesov údržby

doc. Ing. Róbert Labuda, PhD.
 • teória, riadenie a skúšanie spaľovacích motorov a príslušenstva
 • prenos výkonu a meranie hnacieho ústrojenstva vozidiel
 • skúšobníctvo, simulácia podmienok a záťaže v laboratóriu a na počítači

doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.
 • Exkurzia, Prevádzková prax, Spaľovacie motory,
 • Erasmus - Ergonómia a ekológia.Zamestnanci:
 

Ing. Jana Galliková, PhD.
 • mestská hromadná doprava, mestské dráhy,
 • opravárenské technológie,
 • informačné technológie,
 • plánovanie a riadenie údržby,
 • hodnotenie výkonnosti údržby,
 • certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu (ECM) EU 445/2011

Ing. Jozef Harušinec, PhD.
 • tvorba virtuálnych modelov a výkresovej dokumentácie strojov a zariadení,
 • technické výpočty v strojárstve,
 • simulačné analýzy v oblasti kontaktu kolesa a koľajnice,
 • vypracovanie technologických postupov.

Ing. Rudolf Řezníček, PhD.
 • skúšobníctvo v oblasti dopravnej techniky
 • skúšobné brzdové stavy
 • merania a analýza mechanických veličín
 • analýza javov pri brzdení koľajových vozidiel

Ing. Ján Dižo, PhD.
 • analýza dynamických vlastností mechanických sústav a konštrukcií
 • teória dopravných prostriedkov
 • tvorba virtuálnych modelov viazaných mechanických sústav - dopravných prostriedkov, strojných konštrukcii
 • aplikácia moderných výpočtových metód v dopravnej technike

Ing. Miroslav Blatnický, PhD.
 • Dopravné a manipulačné zariadenia 1, 2 a 3, Dopravné stroje a manipulačné zariadenia 1
 • Zdvíhacie stroje a zariadenia
 • Oceľové konštrukcie

Ing. Roman Poprocký, PhD.
 • riešenie úloh metódami FTA, RBD, FMEA, RCFA a RCM (metódy aposteriórnej a apriórnej spoľahlivosti)
 • návrh obsahu a rozsahu údržby technických systémov,
 • informačné systémy pre riadenie údržby
 • hodnotenie spoľahlivosti, bezporuchovosti, pohotovosti, udržovateľnosti a bezpečnosti technických systémov
 • softvérová podpora údržby
 • simulácie procesov údržby

Ing. Miloš Brezáni, PhD.
 • sériová a paralelná diagnostika
 • práca s výučbovými panelmi v oblasti diagnostiky automobilov
 • diagnostika a údržba cestných vozidiel
 • cestné vozidlá

Ing. Andrej Suchánek, PhD.
 • tepelné javy pri brzdení koľajových vozidiel,
 • tvorba virtuálnych modelov a výkresovej dokumentácie strojov a zariadení,
 • simulačné analýzy v oblasti kontaktu železničného kolesa a brzdového klátika,
 • teória dopravných prostriedkov
 • teória vozidiel

Ing. Vladimír Hauser, PhD.
 • tvorba virtuálnych modelov a výkresovej dokumentácie dopravných prostriedkov,
 • analýza dynamických vlastností dopravných prostriedkov,
 • simulačné analýzy v oblasti kontaktu koleso - koľajnica,
 • optimalizácia jazdy vozidla v oblúku koľaje malého polomeruVýskumno-vzdelávacie centrum koľajových vozidiel:
 

 

Ing. Mária Loulová, PhD.
 • analýza kontaktu medzi železničným kolesom a koľajnicou
 • analýza dynamických vlastností vozidiel
 • technické výpočty v odbore dopravná a manipulačná technika
 • realizácia projektov vedy a výskumu

Ing. Pavol Šťastniak, PhD.
 • 2D a 3D CAD systémy
 • tvorba virtuálnych modelov a výkresovej dokumntácie koľajových vozidiel, strojov a zariadení
 • simulačné analýzy v oblasti vývoja koľajových vozidiel
 • realizácia projektov vedy a výskumu

 

Zahraničné stážistky:

doc. Kateryna Kravchenko, PhD.
 • konštrukcia železničných koľajových vozidiel
 • interakcia koľajového vozidla a trate
 • interakcia prvkov elektrického vedenia a pantografu
 • opotrebenie kolesa a koľajnice, opotrebenie brzdových klátikov
 • energetická efektívnosť vozidiel
 • medzinárodná spolupráca (tzv. piggyback)
 • odborné vyhodnocovanie a posudzovanie

doc. Olena Nozhenko, PhD.
 • energetická efektívnosť koľajových vozidiel
 • zlepšovanie procesu spaľovania v spaľovacích motoroch
 • pôsobenie koľajových vozidiel na trať
 • zlepšovanie dynamických vlastností nákladných vagónov
 • výskum možností pre zníženie opotrebovania dvojkolesíINTERNÍ DOKTORANDI:
 

Meno Téma doktorandskéj práce

 • III. ročník
Ing. Ľubomír Kašiar Návrh metód vyhodnocovania diagnostiky, technického stavu a funkčných vlastností prevádzky modernizovanej lokomotívy radu 757.
Ing. Peter Volna Spoľahlivosť a riziká v prevádzke a údržbe koľajových vozidiel.

 • II. ročník
Ing. Peter Strážovec Inovatívne riešenie skúšobného zariadenia pre experimentálny výskum trecích vlastností brzdových komponentov brzdových systémov.

 • I. ročník
Ing. Pavol Kurčík Analýza vlastností trecích komponentov železničných brzdových systémov.
Ing. Alfréd Pavlík Inovatívne riešenie skúšobného zariadenia pre experimentálny výskum trecích vlastností brzdných komponentov brzdových systémov.
   
   

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507