Odborné zameranie


PROFESORI:

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
 • analýza kontaktu medzi železničným dvojkolesím a koľajou
 • skúšobné stavy komponentov koľajových vozidiel
 • automatizované meranie a vyhodnocovanie dát pomocou PC
 • tepelné javy pri brzdení koľajových vozidiel
 • konštrukcia, pevnostné a dynamické výpočty na vozidlách

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • teória a konštrukcia koľajových vozidiel,
 • teória a konštrukcia traťových strojov,
 • skúšanie koľajových vozidiel a ich komponentov,
 • hybridné pohony,
 • brzdové systémy koľajových vozidiel,
 • technické prostriedky kombinovaných prepráv,
 • aplikácie náhodných procesov v dynamike koľajových vozidiel.

prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
 • experimentálna analýza hluku a vibrácií,
 • environmentálne aspekty dopravnej a manipulačnej techniky,
 • akustické projekty podľa Zákona 24/2006 Z.z.,
 • certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu (ECM) EU 445/2011.

prof. Ing. Pavol Kukuča, PhD.
 • ventilvé rozvody spaľovacích motorov s konštantným a variabilným časovaním
 • kinematika a dynamika spaľovacích motorov
 • nekonvenčné mechanizmy spaľovacích motorov a ich aplikácia v Stirlingovom motore
 • skúšanie spaľovacích motorovDOCENTI:

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
 • systémy a organizácia údržby,
 • hodnotenie výkonnosti údržby,
 • mechanika a energetika dopravy,
 • prevádzkové charakteristiky dopravných prostriedkov.

doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
 • technické výpočty v odbore dopravná a manipulačná technika,
 • tvorba špecializovaného softvéru so zameraním na využitie v strojárstve,
 • automatizované meranie a vyhodnocovanie dát pomocou PC,
 • analýza dynamických vlastností vozidiel,
 • analýza kontaktu medzi železničným kolesom a koľajnicou.

doc. Ing. Stanislav Malinčík, PhD.
 • opravárenské technológie,
 • diagnostika železničných koľajových vozidiel,
 • životnosť a bezpečnosť koľajových vozidiel,
 • elektrické rozvodové zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia,
 • trakčné vedenie železničných, elektičkových a trolejbusových dráh,
 • elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov,
 • skúšobne elektrických zariadení dráh,
 • zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
 • elektické zariadenia v priestoroch nezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér,
  vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.

doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD.
 • riešenie úloh metódami FTA, RBD, FMEA, RCFA a RCM (metódy aposteriórnej a apriórnej spoľahlivosti)
 • návrh obsahu a rozsahu údržby technických systémov
 • plánovanie a riadenie údržby ako projekt manažment
 • hodnotenie spoľahlivosti, bezporuchovosti, pohotovosti, udržovateľnosti a bezpečnosti technických systémov
 • navrhovanie a projektovanie procesov údržby
 • simulácia procesov údržby

doc. Ing. Róbert Labuda, PhD.
 • teória, riadenie a skúšanie spaľovacích motorov a príslušenstva
 • prenos výkonu a meranie hnacieho ústrojenstva vozidiel
 • skúšobníctvo, simulácia podmienok a záťaže v laboratóriu a na počítači

doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.
 • Exkurzia, Prevádzková prax, Spaľovacie motory,
 • Erasmus - Ergonómia a ekológia.Odborní asistenti:
 

Ing. Jana Galliková, PhD.
 • mestská hromadná doprava, mestské dráhy,
 • opravárenské technológie,
 • informačné technológie,
 • plánovanie a riadenie údržby,
 • hodnotenie výkonnosti údržby,
 • certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu (ECM) EU 445/2011

Ing. Jozef Harušinec, PhD.
 • tvorba virtuálnych modelov a výkresovej dokumentácie strojov a zariadení,
 • technické výpočty v strojárstve,
 • simulačné analýzy v oblasti kontaktu kolesa a koľajnice,
 • vypracovanie technologických postupov.

Ing. Ján Dižo, PhD.
 • analýza dynamických vlastností mechanických sústav a konštrukcií
 • teória dopravných prostriedkov
 • tvorba virtuálnych modelov viazaných mechanických sústav - dopravných prostriedkov, strojných konštrukcii
 • aplikácia moderných výpočtových metód v dopravnej technike

Ing. Miroslav Blatnický, PhD.
 • Dopravné a manipulačné zariadenia 1, 2 a 3, Dopravné stroje a manipulačné zariadenia 1
 • Zdvíhacie stroje a zariadenia
 • Oceľové konštrukcie

 


Ing. Andrej Suchánek, PhD.
 • tepelné javy pri brzdení koľajových vozidiel,
 • tvorba virtuálnych modelov a výkresovej dokumentácie strojov a zariadení,
 • simulačné analýzy v oblasti kontaktu železničného kolesa a brzdového klátika,
 • teória dopravných prostriedkov
 • teória vozidiel

 

Výskumní pracovníci:

Ing. Rudolf Řezníček, PhD.
 • skúšobníctvo v oblasti dopravnej techniky
 • skúšobné brzdové stavy
 • merania a analýza mechanických veličín
 • analýza javov pri brzdení koľajových vozidiel

Ing. Miloš Brezáni, PhD.
 • sériová a paralelná diagnostika
 • práca s výučbovými panelmi v oblasti diagnostiky automobilov
 • diagnostika a údržba cestných vozidiel
 • cestné vozidlá

Ing. Vladimír Hauser, PhD.
 • tvorba virtuálnych modelov a výkresovej dokumentácie dopravných prostriedkov,
 • analýza dynamických vlastností dopravných prostriedkov,
 • simulačné analýzy v oblasti kontaktu koleso - koľajnica,
 • optimalizácia jazdy vozidla v oblúku koľaje malého polomeru

Ing. Mária Loulová, PhD.
 • analýza kontaktu medzi železničným kolesom a koľajnicou
 • analýza dynamických vlastností vozidiel
 • technické výpočty v odbore dopravná a manipulačná technika
 • realizácia projektov vedy a výskumu

Ing. Pavol Šťastniak, PhD.
 • 2D a 3D CAD systémy
 • tvorba virtuálnych modelov a výkresovej dokumntácie koľajových vozidiel, strojov a zariadení
 • simulačné analýzy v oblasti vývoja koľajových vozidiel
 • realizácia projektov vedy a výskumuVýskumno-vzdelávacie centrum koľajových vozidiel:
 

doc. Ing. Kateryna Kravchenko, PhD.
 • konštrukcia železničných koľajových vozidiel
 • interakcia koľajového vozidla a trate
 • interakcia prvkov elektrického vedenia a pantografu
 • opotrebenie kolesa a koľajnice, opotrebenie brzdových klátikov
 • energetická efektívnosť vozidiel
 • medzinárodná spolupráca (tzv. piggyback)
 • odborné vyhodnocovanie a posudzovanieINTERNÍ DOKTORANDI:
 

Meno Téma doktorandskéj práce

 • III. ročník
Ing. Peter Strážovec Inovatívne riešenie skúšobného zariadenia pre experimentálny výskum trecích vlastností brzdových komponentov brzdových systémov.

 • II. ročník
Ing. Pavol Kurčík Analýza vlastností trecích komponentov železničných brzdových systémov.
Ing. Alfréd Pavlík Inovatívne riešenie skúšobného zariadenia pre experimentálny výskum trecích vlastností brzdných komponentov brzdových systémov.

 • I. ročník
Ing. Lukáš Leštinský Nové prístupy v znižovaní hluku železničných koľajových vozidiel

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507