Výskumno-vzdelávacie centrum koľajových vozidiel

Úvod

 

Na základe výzvy OPVaV-2008/2.2/01-SORO, Operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a následného riešenia projektu ITMS kód: 26220220011 RAILBCOT- Skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel, založila Žilinská univerzita v Žiline

Výskumno-vzdelávacie centrum koľajových vozidiel

ÚČEL A CIEĽ

Hlavným cieľom Výskumno-vzdelávacieho centra koľajových vozidiel je vybudovať špičkové vedecko-výskumné a vzdelávacie pracovisko pre:

  • analýzu brzdných a adhéznych vlastností železničného dvojkolesia,
  • výskum koncepcie, konštrukcie koľajových vozidiel,
  • analýzy ich komponentov a celkov,
  • analýzy jazdných vlastností vozidiel
  • ako aj všetkých súvisiacich javov s konštrukciou, prevádzkou a skúšobníctvom koľajových vozidiel.

 

Odo dňa 28.11.2012 je VVCKV organizačnou zložkou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Základom pre vznik VVCKV je vybudovanie Skúšobného stavu komponentov koľajových vozidiel – RAILBCOT


Legislatívna stránka:

Na základe všetkých uvedených skutočností:

  • 25. februára 2013 bolo na návrh Dekana Strojníckej fakulty schválené VVCKV Akademickým senátom SjF,
  • zakladacia listina bola podpísaná štatutárnymi zástupcami ŽU a SjF a boli uvedené do platnosti Stanovy VVCKV,
  • s dňom začiatku platnosti stanov vo vytvorenom VVCKV boli aktualizované (zaradené do platnosti) upravené Pracovné náplne zamestnancov. Počet zamestnancov s povinnosťami týkajúcimi sa plnenia cieľov VVCKV bude upravený v priebehu roka 2013,
  • organizačná štruktúra Strojníckej fakulty (nová - vzhľadom na zmenu zaradením VVCKV) bola predložená na schválenie a schválená Senátom Žilinskej univerzity v Žiline na 7. zasadnutí. Zápis zo 7. Zasadnutia AS SjF je dostupný na WEB-ovej stránke AS SjF.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie alebo o spoluprácu sa obráťte prosím na:

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici,
vedúci katedry
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
Univerzitná 1
010 26  Žilina
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (41) 513 2550

alebo:

doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
predseda rady VVCKV
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
Univerzitná 1
010 26  Žilina
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (41) 513 2664

Priestorový model skúšobného stavu brzdných komponentov koľajových vozidiel RAILBCOT

VVCKV - Fotogaléria skúšobného stavu RAILBCOT

 

 

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507