Výskumno-vzdelávacie centrum koľajových vozidiel

Aktivity

 

Z doterajšej činnosť VVCKV

Počas riešenia projektu boli vytvorené všetky materiálno-technické a personálne podmienky pre realizáciu centra:

 • v laboratóriu Katedry dopravnej a manipulačnej techniky bol zhotovený Skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel RAILBCOT,
 • laboratórium bolo prestavané pre potreby výskumu a vzdelávania v oblasti výskumu a vzdelávania počas riešenia projektu ITMS 26220220011,
 • bola prispôsobená infraštruktúra a aplikované informačné a telekomunikačné technológie pre garantovanie činnosti vybudovaného zariadenia,
 • bol špecifikovaný obsah a vytvorená základná dokumentácia: Zakladacia listina a Stanovy pre vznik VVCKV,
 • boli upravené texty Pracovných náplní zamestnancov Strojníckej fakulty, ktorí majú povinnosť pracovať v súlade s požiadavkami prevádzky a budovania VVCKV,
 • počas riešenia projektu bola podaná žiadosť na adresu Dekana Strojníckej fakulty s požiadavkou vytvoriť VVCKV,
 • na návrh Dekana Strojníckej fakulty bola žiadosť na schválenie vytvorenia VVCKV zaradená do najbližšieho jednania Akademického senátu Strojníckej fakulty, čo bolo podmienkou pre podpísanie dokumentu Rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline.

Výskumná činnosť
 • už počas riešenia projektu boli podané dva projekty VEGA s tematikou riešenej problematiky, ktoré sú štvorročné a sú po prvom roku riešenia,
 • bol podaný, schválený projekt APVV SIMRAIL, ktorý sa rieši od 1.7.2012 a bude trvať do roku 2015.

Vzdelávacia činnosť
 • v auguste 2012 úspešne skončili doktorandské štúdium traja doktorandi, z ktorých práce dvoch priamo súviseli s riešením projektu RAILBCOT,
 • v septembri 2012 boli do interného doktorandského štúdia prijaté dve študentky, ktoré sa zaoberajú priamo problematikou RAILBCOT,
 • bol podaný projekt cezhraničnej spolupráce ŠR-ČR, ktorého prípadná realizácia bude priamo súvisieť s dôsledkami riešenia projektu RAILBCOT.
 

Priestorový model skúšobného stavu brzdných komponentov koľajových vozidiel RAILBCOT

VVCKV - Fotogaléria skúšobného stavu RAILBCOT

 

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507