Uplatnenie absolventov

ŠTUDIJNÝ PROGRAM : Vozidlá a motory

2353 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ

Bakalárske štúdium

Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu Vozidlá a motory v študijnom odbore 2353 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá sú schopní analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa vyskytujú v rôznych oblastiach praxe súvisiacich s oblasťou dopravných prostriedkov a ich najdôležitejších subsystémov. Získajú základné vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania, majú všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti dopravných prostriedkov, spaľovacích motorov, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení, poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva dopravných prostriedkov a o spôsobe plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky a prevádzku dopravných prostriedkov a ich subsystémov.

Čítať ďalej: ŠTUDIJNÝ PROGRAM : Vozidlá a motory

ŠTUDIJNÝ PROGRAM : Vozidlá a motory

2353 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ

Inžinierske štúdium

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Vozidlá a motory sú schopní analyzovať, navrhovať, konštruovať, prevádzkovať a udržiavať rozsiahle technické systémy dopravných prostriedkov najmä v oblasti koľajových vozidiel. Sú schopní používať riešenia s vysokou mierou tvorivosti, komplexnosti, samostatnosti a zodpovednosti. Dôraz sa musí klásť na to, aby absolvent získal prehĺbené znalosti v oblasti základných teoretických disciplín strojárenstva (aplikovaná matematika a mechanika), ako aj v oblasti konštrukcie a projektovania koľajových vozidiel.

Čítať ďalej: ŠTUDIJNÝ PROGRAM : Vozidlá a motory

ŠTUDIJNÝ PROGRAM : Údržba dopravných prostriedkov

2355 ÚDRŽBA STROJOV A ZARIADENÍ

Inžinierske štúdium

Absolvent študijného programu Údržba dopravných prostriedkov je spôsobilý po absolvovaní inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia vykonávať profesiu – Inžinier údržby (Maintenance Engineer).

Čítať ďalej: ŠTUDIJNÝ PROGRAM : Údržba dopravných prostriedkov

ŠTUDIJNÝ PROGRAM : Koľajové vozidlá

2353 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ

Doktorandské štúdium

Absolvent doktorandského študijného programu Koľajové vozidlá v študijnom odbore 2353 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá ovláda vedecké metódy výskumu s vývoja dopravných prostriedkov v oblasti svojej špecializácie.

Čítať ďalej: ŠTUDIJNÝ PROGRAM : Koľajové vozidlá

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507