Študijný program : Koľajové vozidlá

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2353 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ
 
Garant študijného programu: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Spolugarant študijného programu: doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
  prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
Študijný poradca: doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.


Profil absolventa:
Absolvent doktorandského študijného programu Koľajové vozidlá v študijnom odbore 2353 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá ovláda vedecké metódy výskumu s vývoja dopravných prostriedkov v oblasti svojej špecializácie.
Absolvent doktorandského študijného programu Koľajové vozidlá získa znalosti a zručnosti potrebné pre výskum a vývoj koľajových vozidiel, racionalizáciu a zlepšovanie kvality a projektové riadenie údržby KV a tiež znalosti na zvyšovanie efektívnosti ich prevádzky pri rešpektovaní ekologických požiadaviek. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.
Je schopný riešiť najnáročnejšie vedecko-výskumné úlohy so zameraním na stavbu dopravných prostriedkov, ako aj ich skúšanie a certifikáciu. Uplatnenie nájde vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách, vo vývojových tímoch veľkých výrobných podnikov pri riešení zložitých úloh návrhov, analýz pri aplikáciách špičkových technológií, prípadne ako vedecko-pedagogický pracovník vysokej školy. Absolvent získava na vysokom stupni poznania vedomosti a schopnosť ich tvorivého rozvíjania najmä v oblasti aplikovanej mechaniky a aplikovanej matematiky, ako aj v teoretických disciplínach súvisiacich s jeho špecializáciou v rámci študijného odboru, čo mu umožní vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti dopravných prostriedkov.

Predmety v rámci doktorandského štúdia

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507