Študijný program : Koľajové vozidlá

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 5.2.4: MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ


Garant štúdia: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Študijný poradca: doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.


Profil absolventa:
Absolvent študijného programu koľajové vozidlá v študijnom odbore 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá ovláda vedecké metódy výskumu s vývoja dopravných prostriedkov v oblasti svojej špecializácie. Je schopný riešiť najnáročnejšie vedecko-výskumné úlohy so zameraním na stavbu dopravných prostriedkov, ako aj ich skúšanie a certifikáciu. Uplatnenie nájde vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách, vo vývojových tímoch veľkých výrobných podnikov pri riešení zložitých úloh návrhov, analýz pri aplikáciách špičkových technológií, prípadne ako vedecko-pedagogický pracovník vysokej školy. Absolvent získava na vysokom stupni poznania vedomosti a schopnosť ich tvorivého rozvíjania najmä v oblasti aplikovanej mechaniky a aplikovanej matematiky, ako aj v teoretických disciplínach súvisiacich s jeho špecializáciou v rámci študijného odboru, čo mu umožní vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti dopravných prostriedkov.

Predmety v rámci doktorandského štúdia:
Predmety štúdia pre 1. ročník
Predmety štúdia pre 2. ročník
Predmety štúdia pre 3. ročník

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507