SIMRAIL

Simulátor ekvivalentného železničného prevádzkového zaťaženia na skúšobnom stave

 
Cieľ projektu

Hlavným cieľom realizácie projektu je doplniť novovybudovaný skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel simulátorom ekvivalentného železničného prevádzkového zaťaženia a vykon(áv)ať na ňom vedecký výskum opotrebenia (zmeny geometrie menovitých) profilov kolesa a koľajnice a analyzovať vývoj ekvivalentnej kužeľovitosti ako dôležitého parametra geometrických charakteristík dvojkolesia a koľaje a predikcie jazdných vlastností koľajového vozidla v prevádzke.

 
Čiastkovými cieľmi na splnenie hlavného cieľa sú:
  • aplikácia zmeny rámových síl,         

  • aplikácia zmeny kolesových síl,

  • aplikácia zmeny priečnej polohy dvojkolesia v medznom cykle,

  • aplikácia zmeny brzdných síl.

  • programové riadenie záťažovej kolekcie skúšobného stavu simulátorom SIMRAIL.