Pedagogická činnosť: Inžinierske štúdium

Pracovníci Katedry dopravnej a manipulačnej techniky na Strojníckej fakulte zabezpečujú výučbu predmetov v inžinierskych študijných programoch:

Vozidlá a motory:

Študijný odbor:         2353 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

Roč. Predmet Semester Typ Rozsah Vyučujúci
1. Teória vozidiel Zimný Povinný 3 - 2 - 0 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, Ing. Ján Dižo, PhD., Ing. Andrej Suchánek, PhD.
1. Mechanika vozidiel a strojov Zimný Povinný 3 - 2 - 0 prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., Ing. Ján Dižo, PhD.
1. Riadenie a regulácia Zimný Povinný 2 - 2 - 0 Ing. Miroslav Blatnický, PhD.
1. Koľajové vozidlá 2 Letný Povinný 4 - 2 - 0 prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., Ing. Jozef Harušinec, PhD., Ing. Martin Mikolajčík
1. Výpočtové metódy vo vozidlách Letný Povinný 2 - 2 - 0 prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., doc. Ing. Tomáš Lack, PhD., Ing. Ján Dižo, PhD.
1. Modelovanie a simulácia s počítačovou podporou Letný Povinný 1 - 3 - 0 doc. Ing. Tomáš Lack, PhD., Ing. Jozef Harušinec, PhD.
1. Projektový manažment Letný Povinný 2 - 0 - 2 doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD., Ing. Roman Poprocký, PhD.
1. Exkurzia a odborná prax Letný Povinný 1 týždeň doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.
1. Úžitkové vozidlá Letný Voliteľný 2 - 2 - 0 doc. Ing. Róbert Labuda, PhD., Ing. Miloš Brezáni PhD., Ing. Peter Baran
1. Diagnostika a údržba cestných vozidiel Letný Voliteľný 2 - 0 - 2 doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
2. Spaľovacie motory 2 Zimný Povinný 4 - 2 - 0 doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.
2. Skúšanie vozidiel Zimný Povinný 2 - 0 - 2 prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
2. Mestská hromadná doprava Zimný Povinný 2 - 2 - 0 doc. Ing. Dalibor Barta, PhD., Ing. Jana Galliková, PhD.
2. Technické prostriedky kombinovaných prepráv Zimný Povinný 3 - 1 - 0 prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., Ing. Jozef Harušinec, PhD.
2. Semestrálny projekt Zimný Povinný 0 - 3 - 0 prof. Ing. Pavol Kukuča, PhD., doc. Ing. Tomáš Lack, PhD., Ing. Miroslav Blatnický, PhD., Ing. Ján Dižo, PhD.
2. Technológie údržby Zimný Voliteľný 2 - 2 - 0 prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., doc. Ing. Stanislav Malinčík, PhD.
2. Ochrana a tvorba životného prostredia Letný Povinný 2 - 2 - 0 prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.
2. Projektová štúdia v cudzom jazyku Letný Povinný 0 - 1 - 0 Ing. Ján Dižo, PhD.
2. Záverečný projekt Letný Povinný 0 - 5 - 0 doc. Ing. Tomáš lack, PhD., doc. Ing. Róbert Labuda, PhD., Ing. Ján Dižo, PhD.
2. Diplomová práca Letný Povinný 0 - 0 - 0 komisia pre štátne skúšky
2. Výroba vozidiel Letný Voliteľný 3 - 1 - 0 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

Údržba dopravných prostriedkov:

Študijný odbor:          2355 Údržba strojov a zariadení

Roč. Predmet Semester Typ Rozsah Vyučujúci
1. Mechanika dopravy Zimný Povinný 2 - 2 - 0 doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
1. Spoľahlivosť technických systémov Zimný Povinný 2 - 2 - 0 doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD., Ing. Roman Poprocký
1. Manažérstvo údržby Zimný Povinný 2- 2 - 0 doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
1. Mechanika vozidiel a strojov Zimný Voliteľný 3 - 2 - 0 prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., Ing. Ján Dižo, PhD.
1. Riadenie a regulácia Zimný Voliteľný 2 - 2 - 0 Ing. Miroslav Blatnický, PhD.
1. Projektový manažment Letný Povinný 2 - 2 - 0 doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD., Ing. Roman Poprocký, PhD.
1. Apriórna spoľahlivosť Letný Povinný 2 - 2 - 0 doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD., Ing. Roman Poprocký, PhD.
1 Technická diagnostika Letný Povinný 2 - 2 - 0 prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., Ing. Jana Galliková, PhD.
1. Simulácia procesov údržby Letný Povinný 1 - 0 - 3 doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD., Ing. Roman Poprocký, PhD.
1. Exkurzia a odborná prax Letný Povinný 1 týždeň doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
1. Modelovanie a simulácia s počítačovou podporou Letný Voliteľný 1 - 3 - 0 doc. Ing. Tomáš Lack, PhD., Ing. Jozef Harušinec, PhD.
2. Technológie údržby Zimný Povinný 2 - 2 - 0 prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., doc. Ing. Stanislav Malinčík, PhD
2. Informačné technológie v údržbe Zimný Povinný 2 - 2 - 0 doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD., Ing. Roman Poprocký, PhD.
2. Mestská hromadná doprava Zimný Povinný 2 - 2 - 0 doc. Ing. Dalibor Barta, PhD., Ing. Jana Galliková, PhD.
2. Plánovanie a riadenie údržby Zimný Povinný 2 - 2 - 0 doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD., Ing. Roman Poprocký, PhD.
2. Technické prostriedky kombinovaných prepráv Zimný Voliteľný 3 - 1 - 0 prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., Ing. Jozef Harušinec, PhD.
2. Semestrálny projekt Zimný Voliteľný 0 -  3 - 0 doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD., Ing. Roman Poprocký, PhD.
2. Ochrana a tvorba životného prostredia Letný Povinný 2 - 2 - 0 prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.
2. Projektová štúdia v cudzom jazyku Letný Povinný 0 - 1 - 0 doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
2. Záverečný projekt Letný Povinný 0 - 5 - 0 prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD., Ing. Roman Poprocký, PhD.
2. Diplomová práca Letný Povinný 0 - 0 - 0 komisia pre štátne skúšky
2. Experimentálne metódy v údržbe Letný Voliteľný 2 - 3 - 0 prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.

Priemyselné inžinierstvo:

Študijný odbor:         2645 Priemyselné inžinierstvo

Roč. Predmet Semester Typ Rozsah Vyučujúci
1. Projektový manažment Zimný Povinný 2 - 0 - 2 doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD., Ing. Roman Poprocký, PhD.

Technika prostredia:

Študijný odbor:         2304 Energetické stroje a zariadenia

Roč. Predmet Semester Typ Rozsah Vyučujúci
1. Hluk a vibrácie Letný Voliteľný 2 - 0 - 2 prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.


 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507