Súčasnosť

 • vedecká špecializácia
 • publikačná činnosť
 • pedagogické zameranie
 • aplikovaný výskum
 • skúšobníctvo
 • medzinárodná spolupráca
 • vedecké projekty

VEDECKÁ ŠPECIALIZÁCIA

 • analýza kontaktu železničného dvojkolesia a koľaje,
 • skúšanie, spoľahlivosť a životnosť mechanických častí brzdových systémov koľajových vozidiel,
 • štrukturálna analýza konštrukčných uzlov koľajových vozidiel a analýza dynamických vlastností vozidiel pomocou simulačných výpočtov na virtuálnych modeloch,
 • komfort jazdy pre cestujúcich koľajových vozidiel,
 • konštrukcia koľajových vozidiel a traťových strojov,
 • vývoj technickej podpory kombinovanej dopravy,
 • konštrukcia dopravnej a manipulačnej techniky,
 • rozvíjanie vedeckých princípov údržby a ich praktickej aplikácie v priemyselnej výrobe,
 • konštrukcia a analýza vlastností spaľovacích motorov.

POSTAVENIE A ZAMERANIE KATEDRY

Katedra je v odbornej verejnosti známa predovšetkým vzdelávaním konštruktérov a výpočtárov koľajových vozidiel, ale tiež svojimi aktivitami v oblasti celoživotného vzdelávania manažérov v železničných koľajových vozidlách, traťovom hospodárstve, údržbe technických systémov.

Pracovníci katedry sa zameriavajú aj na riešenie rôznych tém teórie a konštrukcie piestových spaľovacích motorov, automobilov a virtuálneho modelovania, venujú sa problémom zaťažovania životného prostredia energetickými jednotkami vybavenými spaľovacími motormi, automobilmi a inými dopravnými prostriedkami.