Štátne skúšky Ing. štúdium

Tento rok vyšla novela 18/2016 Z.z. vyhlášky č. 233/2011 Z.z., ktorá upravuje požiadavky na obal a titulný list záverečnej práce.
Novela vyhlášky 233/2011 Z.z. pdf


Z úrovne rektorátu ŽU v Žiline bol predpísaný vzor obalu záverečných prác, ktorý rešpektuje jednotný vizuálny štýl zavedený na ŽU Žiline. Vzor obalu si môžete stiahnuť TU.


Štátna skúška pozostáva z obhajoby diplomovej práce. Súčasťou obhajoby diplomovej práce je preverenie teoretických vedomostí študenta získaných v rámci štúdia daného študijného programu a v nadväznosti na tému riešenej diplomovej práce.


Tlačivo: Prihláška na štátnu skúšku


Podklady k vypracovaniu diplomovej práce:

Šablóna diplomovej práce doc

Prístup do systému Evidencie záverečných prác

Postup spracovania záverečných prác na SjF

Príklady citácií, bliografických odkazov a zoznamov podľa metódy prvého citačného údaja a dátumu

Predpisy a dokumenty pre spracovanie, evidenciu a kontrolu originality záverečných prác

Ing. Štúdium, 2. ročník, šk. r. 2018/19:

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC KDMT, 2016/17

Témy DP vo formáte .pdf: pdfTémy DP KDMT 2018/19

Okruhy otázok na štátnu záverečnú skúšku v študijnom programe Vozidlá a motory:

pdf Okruhy otázok VaM, Ing. štúdium

 

 

Okruhy otázok z predmetov na štátne skúšky, študijný program Údržba dopravných prostriedkov:

Povinný predmet: Systémy údržby
Voliteľné predmety:

Kvalita a spoľahlivosť technických systémov
Mechanika a energetika dopravy
Prevádzka dopravných prostriedkov
Mestská hromadná doprava
Analýza FMEA a RCM
Navrhovanie procesov údržby
Opravárenské technológie
Životné prostredie a doprava

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507