Ťažké laboratória

LABORATÓRIUM DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY (NI417)

 
Laboratórium je disponované v špecializovanej laboratórnej hale vybavenej mostovým žeriavom s nosnosťou 12,5 tony. V hale sú modernizované rozvody elektrickej siete prispôsobené vysokonapäťovému odberu silových elektrických zariadení. Podlaha je vybavená odpruženým oceľovým roštom. Hala je priamo určená na využitie pre ťažké laboratórne účely – vysokovýkonné skúšobné zariadenia, veľké skúšobné vzorky a intenzívne dlhodobé mechanické zaťažovanie s využitím elektrohydraulických, pneumatických a iných zariadení.
 
V laboratóriu je inštalovaný Skúšobný stav brzdných komponentov RAILBCOT. Je to originálne skúšobné zariadenie (prototyp) s definovanými možnosťami experimentálneho železničného výskumu. Súčasťou laboratória je nové riadiace stanovište (velín), v ktorom je umiestnená meracia a vyhodnocovacia technika ako aj jadro informačno-komunikačného zázemia celého laboratória. Skúšobný stav je vybavený snímačmi sily, snímačmi otáčok, termočlánkami. Jadro meracieho systému tvoria dve dátové zbernicové skrine, ktoré sprostredkuvávajú komunikáciu od skúšobného stavu ku riadiacemu počítaču. Riadiaci počítač na základe špecifikovanej záťažovej kolekcie a informácií zo stavu programovo riadi činnosť hnacieho elektromotora, elektropneumatických ventilov, servomotorov na modelovanie jazdnej dráhy dvojkolesia a vo všeobecnosti celú činnosť skúšobného stavu.
 

ŤAŽKÉ LABORATÓRIUM KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (NI418)

 
Zotrvačníkový brzdový stav UIC
 
Laboratórium je disponované v samostatnej technickej skúšobni. Základom vedecko – výskumných činností v laboratóriu je Zotrvačníkový skúšobný stav UIC, akreditovaný pre dva typy brzdových skúšok. Laboratórium je známe európskym výskumným tímom, aj európskym výrobným a prevádzkovateľom komponentov železničnej brzdovej techniky.
 
Brzdové stanovisko kotúčovej brzdy je tvorené vlastným meracím rámom uloženým na hriadeli a na tenzometrickom snímači tangenciálnej dotykovej sily. Na tomto ráme je uložená brzdová jednotka kotúčovej brzdy so vzduchovým brzdovým valcom. Prítlačná sila obložení je meraná tenzometrickým snímačom sily umiestneným v spojnici pákovia brzdy. Ciachovanie tangenciálnej dotykovej tangenciálnej sily merané tenzometrickým snímačom je vykonávané pomocou postupne zaraďovaných závaží upevnených na nosníku vloženom do merného rámu.
 
Pre meranie teploty v disku brzdy sa používa 6 termočlánkov typu K americkej firmy OMEGA umiestnených podľa predpisu UIC 541-3. Signály z týchto termočlánkov sú vedené cez krúžkovú hlavu Höttinger a zosilnené doskou PCLD-889. Uvedená zosilňovacia a multiplexná doska PCLD-889 je riadená pri multiplexii signálov digitálnymi signálmi meracej dosky PCL-816, ktorá tiež spracováva ďalšie signály, ako sú upravené analógové signály od optického snímača otáčok (rýchlosť otáčania) a snímačov sily a tlaku. Táto zásuvná meracia a vyhodnocovacia doska umiestnená v riadiacom počítači PC AT riadi externý vstup tyristorového meniča, ktorý reguluje otáčky hnacieho elektromotora brzdového stavu. Takto pohon brzdového stavu spolupracuje so zaradenými zotrvačníkmi a doplňuje - zvyšuje ich moment zotrvačnosti. 
 

LABORATÓRIUM MERACEJ TECHNIKY, TECHNICKEJ DIAGNOSTIKY A PRÍPRAVY A REALIZÁCIE PROJEKTOV (NJ522)

 
Laboratórium pre prípravu meracích reťazcov a ich testovanie pred implementáciou do skúšobných stavov. Pracovisko pre špecializovanú prípravu doktorandov katedry pre spoluprácu pri experimentálnych prácach v ťažkých laboratóriách. Laboratórium sa využíva aj ako špecializovaná učebňa pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v predmetoch ktoré majú súvislosť s experimentálnymi meraniami, skúšaním a diagnostikou dopravnej techniky.
 
 

 

LABORATÓRIUM SPAĽOVACÍCH MOTOROV (NI 419)

V laboratóriu sú inštalované skúšobné stavy spaľovacích motorov. V súčasnosti sa využívajú najmä vo výučbe študentov fakúlt (SjF, PEDAS,) a doktorandov, ale aj pre vlastné výskumné účely a zákazky požadované z praxe:

 

 

MECHANICKÁ A ELEKTRICKÁ DIELŇA (NI407):

Pracovisko pre prípravu mechanických a elektrických subštruktúr, vybavené štandardnou dielenskou výbavou.

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507