Špecializované učebne

ĽAHKÉ LABORATÓRIUM KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL BE208 (pôvodne NE 208)

ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKO CA-X TECHNOLÓGIÍ

Správca laboratória: Ing. Jozef Harušinec, PhD.

Ľahké laboratórium koľajových vozidiel BE208 (pôvodne NE 208), Špecializované pracovisko CA-X technológií je vybavené modernou výkonnou výpočtovou technikou s inštaláciami programových systémov vhodnými pre prípravu konštrukčnej – výrobnej dokumentácie (CATIA), systémom na podporu realizáciu štrukturálnych simulačných výpočtov (ANSYS). Laboratórium je využívané aj ako špecializovaná učebňa pre vyučované predmety zamerané na praktické počítačom podporované konštruovanie, štrukturálne výpočty a simulačnú analýzu dynamiky koľajových vozidiel. 

 

ŠPECIALIZOVANÉ POČÍTAČOVÉ LABORATÓRIUM BB323 (pôvodne NB 323)

Naše Špecializované počítačové laboratórium BB323 (pôvodne NB 323) je vytvorené pomocou finančnej dotácie ESF (Európsky sociálny fond). Laboratórium vybavené modernou počítačovou technikou a špecializovaným softvérovým vybavením je určené na praktické vyučovanie počítačom podporovaných technológií predovšetkým v oblasti konštruovania, štrukturálnej analýzy konštrukcií a systémov údržby. Pracovisko je využívané hlavne na vyučovanie študentov I. stupňa (Bc.) a II. stupňa (Ing.) vysokoškolského štúdia.

 

POČÍTAČOVÁ UČEBŇA BA106 (pôvodne NA106D)

LABORATÓRIUM INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV ÚDRŽBY STROJOV

Laboratórium je vybavené výpočtovou technikou a modernými softvérovými nástrojmi, vo svojom jadre integrujúcimi súčasné metódy počítačového riadenia údržby strojov v priemysle, so zameraním na racionalizáciu údržby vo firmách.

 

ĽAHKÉ LABORATÓRIUM SPAĽOVACÍCH MOTOROV BE210 (pôvodne NE 210)

Správca laboratória: doc. Ing. Róbert Labuda, PhD.

Ľahké laboratórium spaľovacích motorov slúži na výpočtové cvičenia v zameraní „spaľovacie motory“, ukážky modelov častí SM, na merania príslušenstva motorov a teoretickú prípravu študentov pred experimentami v skúšobni motorov. V laboratóriu sú trvalo vystavené komponenty SM, modely a iné pomôcky, ktoré sú využívané pri výučbe na praktické zoznámenie študentov s reálnymi prvkami.

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507