Špecializované učebne

ĽAHKÉ LABORATÓRIUM KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (NE208)

Laboratórium vybavené modernou výkonnou výpočtovou technikou s inštaláciami programových systémov vhodnými pre prípravu konštrukčnej – výrobnej dokumentácie (CATIA), systémom na podporu realizáciu štrukturálnych simulačných výpočtov (ANSYS). Laboratórium je využívané aj ako špecializovaná učebňa pre vyučované predmety zamerané na praktické počítačom podporované konštruovanie, štrukturálne výpočty a simulačnú analýzu dynamiky koľajových vozidiel. 

 
 

 

ŠPECIALIZOVANÉ POČÍTAČOVÉ LABORATÓRIUM (NB323)

Vytvorené pomocou finančnej dotácie ESF (Európsky sociálny fond). Laboratórium vybavené modernou počítačovou technikou a špecializovaným softvérovým vybavením je určené na praktické vyučovanie počítačom podporovaných technológií predovšetkým v oblasti konštruovania, štrukturálnej analýzy konštrukcií a systémov údržby. Pracovisko je využívané hlavne na vyučovanie študentov I. stupňa (Bc.) a II. stupňa (Ing.) vysokoškolského štúdia.

 
 

 

LABORATÓRIUM INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV ÚDRŽBY STROJOV (NA106D)

Laboratórium vybavené výpočtovou technikou a modernými softvérovými nástrojmi, vo svojom jadre integrujúcimi súčasné metódy počítačového riadenia údržby strojov v priemysle, so zameraním na racionalizáciu údržby vo firmách.

 
 
 

ĽABORATÓRIUM SPAĽOVACÍCH MOTOROV (NE 210)

Ľahké laboratórium slúži na výpočtové cvičenia v zameraní „spaľovacie motory“, ukážky modelov častí SM, na merania príslušenstva motorov a teoretickú prípravu študentov pred experimentami v skúšobni motorov. V laboratóriu sú trvalo vystavené komponenty SM, modely a iné pomôcky, ktoré sú využívané pri výučbe na praktické zoznámenie študentov s reálnymi prvkami.

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507