DynRail - Dynamické problémy v koľajových vozidlách

 

Druhá polovica 20. storočia je charakterizovaná dynamickým rozvojom najmä vysokorýchlostných železníc. Tento vývoj by nebol možný bez intenzívneho výskumu dynamiky koľajových vozidiel, špeciálne v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy.

Samotná doprava je veľmi úzko spätá s takmer každým odvetvím ekonomiky, pretože je jej hnacou silou. Zároveň vedecký výskum vykonávaný v tejto oblasti je spojený s ďalšími výskumnými aktivitami, pretože dáva inšpiráciu pre prácu a prináša neustále inovácie.

Konferencia DynRail prináša jedinečnú možnosť pre prezentáciu príspevkov a prezentácií poľských a slovenských vedcov a výskumných pracovníkov, ktorí vzájomne už dlhšie spolupracujú. Táto kooperácia nie je založená iba na výmene informácií, ale hlavne na spoločnej diskusií o možnostiach aplikácie získaných výsledkov v riešených problémoch týkajúcich sa dynamiky koľajových vozidiel.

Hlavnými témami konferencie sú problémy týkajúce sa matematickému modelovania javov vyskytujúcich sa v oblasti koľajových vozidiel, počítačových simulácií a metód pre analýzu ich výsledkov, optimalizáciu a riadenie, experimenty a analýzy výsledkov týchto experimentov. Je však potrebné zdôrazniť, že tieto otázky sa týkajú jednak problémov základných charakteristík ako aj praktických skúšok. Okrem toho je naším cieľom prezentovať moderné metódy a nástroje pre výskum využívané poľskými a slovenskými pracovníkmi. Účelom je tiež priblížiť moderné problémy koľajových vozidiel, ktoré sú hlavnou oblasťou výskumnej činnosti obidvoch výskumných tímov v dennodennej práci.

DynRail 2015

V dňoch 22. až 23. júna 2015 sa na Katedre dopravnej a manipulačnej techniky uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DynRail 2015 (Žilinská univerzita v Žiline, Politechnika Warszawska), ktorý deklaroval medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedeckého výskumu koľajových vozidiel, zameraného na analýzy dynamiky vozidiel, bezpečnosti železničnej dopravy a pod. Súčasťou konferencie bola aj prehliadka laboratórií KDMT spojaná s odborným výkladom.

Fotogaléria z konferencie...

DynRail 2013

Prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DynRail (Slovak - Polish Seminar on Dynamical Problems in Rail Vehicles) sa uskutočnil v dňoch 24. - 25. júna 2015 na Katedre dopravnej a manupulačnej techniky.

Fotogaléria z konferencie...

 

   

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507