E-3kolka

Úvod

Nadácia Volkswagen Slovakia
Charakteristika projektu:

Na základe grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia vznikol na Katedre dopravnej a manipulačnej techniky projekt s názvom

E-3kolka

zameraný na stavbu elektricky poháňaného trojstopového "zeleného" vozidla, ktoré bude špeciálne navrhnuté pre zvýšenie bezpečnosti pasažierov pri prejazde oblúkom mechanickým spôsobom v porovnaní so súčasnými trojstopovými vozidlami.

 

Opis projektu:

Téma eletromobility je podstatou spracovania daného projektu z dôvodu využitia tohoto druhu pohonu pre jazdu trojkolky. V kombinácii s mechanicky ovládaným zariadením slúžiacim pre zvýšenie bezpečnosti stability trojkoliek v zákrutách dôjde k vytvoreniu prototypu s minimálnymi vstupnými nákladmi a následnými položkami na údržbu.

Efekt dlhodobého charakteru projektu tkvie v atraktívnosti problemaitky. Zvýšenie stability trojkoliek bude mať veľký prínos pre spoločnosť. Kľúčovým slovom je bezpečnosť a každá činnosť vedúca k jej zvyšovaniu je dlhodobo udržateľná.

 

Aktivity projektu:

  • spracovanie konštrukčného návrhu pre zvýšenie stability trojkolky v zákrute.
  • spracovanie bakalárskych a diplomových prác pri samozrejmom aktívnom prístupe študentov v tomto projekte či už počas trvania projektu alebo po ukončení projektu.
  • študenti budú s použitím modernej počítačovej techniky vizualizovať svoje predstavy vedúce k tvorbe prototypu. Budú dimenzovať nosnú konštrukciuon elektromotora, bavrhnú potrebnú elektrickú výzbroj konštruovaného vozidla a pod.

 

Časový plán projektu:

  • september až október, 2017: spracovanie dokumentácie konštrukčného návrhu,
  • november až december, 2017: výroba častí vozidla, 3D vizualizácia,
  • január až február, 2018: verifikácia dát v rámci laboratórií katedry,
  • marec až apríl, 2018: stavba finálneho prototypu elektrickej trojkolky.

 

Riešiteľský kolektív projektu E-3kolka:

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici - vedúci riešiteľského kolektívu

doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.,
doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.,
Ing. Miroslav Blatnický, PhD.,
Ing. Ján Dižo, PhD.,
Ing. Jozef Harušinec, PhD.,
Ing. Vladimír Hauser, PhD.,
Ing. Mária Loulová, PhD.,
Ing. Andrej Suchánek, PhD.,
Ing. Ľubomír Kašiar,
Ing. Pavol Kurčík,
Ing. Alfréd Pavlík,
Ing. Peter Strážovec,
Ing. Peter Volna
študenti Bc. študijného programu Vozidlá a motory
študenti Ing. študijného programu Vozidlá a motory

 

Model vozidla

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507