Odborné zameranie


PROFESORI

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
 • analýza kontaktu medzi železničným dvojkolesím a koľajou
 • skúšobné stavy komponentov koľajových vozidiel
 • automatizované meranie a vyhodnocovanie dát pomocou PC
 • tepelné javy pri brzdení koľajových vozidiel
 • konštrukcia, pevnostné a dynamické výpočty na vozidlách

prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
 • experimentálna analýza hluku a vibrácií,
 • environmentálne aspekty dopravnej a manipulačnej techniky,
 • akustické projekty podľa Zákona 24/2006 Z.z.,
 • certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu (ECM) EU 445/2011.

 

EMERITNÍ PROFESORI

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • teória a konštrukcia koľajových vozidiel,
 • teória a konštrukcia traťových strojov,
 • skúšanie koľajových vozidiel a ich komponentov,
 • hybridné pohony,
 • brzdové systémy koľajových vozidiel,
 • technické prostriedky kombinovaných prepráv,
 • aplikácie náhodných procesov v dynamike koľajových vozidiel.

prof. Ing. Pavol Kukuča, PhD.
 • ventilvé rozvody spaľovacích motorov s konštantným a variabilným časovaním
 • kinematika a dynamika spaľovacích motorov
 • nekonvenčné mechanizmy spaľovacích motorov a ich aplikácia v Stirlingovom motore
 • skúšanie spaľovacích motorov

 

DOCENTI

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
 • systémy a organizácia údržby,
 • hodnotenie výkonnosti údržby,
 • mechanika a energetika dopravy,
 • prevádzkové charakteristiky dopravných prostriedkov.

doc. Ing. Stanislav Malinčík, PhD.
 • elektrická výzbroj koľajových vozidiel
 • opravárenské technológie

doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.
 • Exkurzia, Prevádzková prax, Spaľovacie motory,
 • Erasmus - Ergonómia a ekológia.

doc. Ing. Miroslav Blatnický, PhD.
 • Dopravné a manipulačné zariadenia 1, 2 a 3, Dopravné stroje a manipulačné zariadenia 1
 • Zdvíhacie stroje a zariadenia,
 • Oceľové konštrukcie

doc. Ing. Ján Dižo, PhD.
 • analýza dynamiky vozidiel a strojov
 • mechanika vozidiel a strojov
 • výpočtové metódy vo vozidlách
 • teória dopravných prostriedkov
 • semestrálny projekt, záverečný projekt

 


Zamestnanci
 

Ing. Jozef Harušinec, PhD.
 • tvorba virtuálnych modelov a výkresovej dokumentácie strojov a zariadení,
 • technické výpočty v strojárstve,
 • simulačné analýzy v oblasti kontaktu kolesa a koľajnice,
 • vypracovanie technologických postupov.

Ing. Andrej Suchánek, PhD.
 • teória a konštrukcia koľajových vozidiel
 • skúšanie vozidiel a ich komponentov
 • skúšobné stavy komponentov koľajových vozidiel
 • brzdové systémy koľajových vozidiel
 • tepelné javy pri brzdení koľajových vozidiel
 • konštrukcia, pevnostné a dynamické výpočty na vozidlách

Ing. Pavol Šťastniak, PhD.
 • výskum v oblasti koncepcie a konštrukcie dopravných prostriedkov
 • analýzy štrukturálnych a jazdných vlastností vozidiel, ako aj všetkých súvisiacich javov s konštrukciou, prevádzkou a skúšobníctvo
 • technické prostriedky kombinovaných prepráv
 • manažment a realizácia aktivít projektov štrukturálnych fondov zo zdrojov EÚ

Ing. Miloš Brezáni, PhD.  


VÝSKUMNO-VZDELÁVACIE CENTRUM KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

doc. Ing. Kateryna Kravchenko, PhD.
 • systémy riadenia a regulácie vypruženia vozidiel (pružiny, tlmiče)
 • tribologické vlastnosti v kontate koleso-koľajnica
 • chladenie a opotrebovanie brzdových doštičiek
 • odpor kotúčových bŕzd koľajových vozidiel
 • hluk v kontakte koleso-koľajnica
 • hluk v emitovaný pri brzdení
 • recyklácia pneumatík a olejov z dopravných prostriedkov
 • nad-nárazníková ochrana a ochranné štíty nákladných vozňov


INTERNÍ DOKTORANDI
 

Meno Téma doktorandskéj práce

 • III. ročník
Ing. Lukáč Čajkovič Vylepšovanie mechanických vlastností brzdového stavu UIC.
Ing. Yullia Fomina Simulácia prúdenia vzduchu pri brzdení kotúčovou brzdou.
Ing. Erik Kuba Vplyv prostredia na vlastnosti trecích prvkov brzdového systému.
Ing. Vladimír Pavelčík Simulácia prúdenia vzduchu pri skúškach na brzdovom stave UIC.
Ing. František Pribilinec Zlepšovanie parametrov mazacieho reťazca brzdového stavu UIC.

 • II. ročník
Ing. Súrja Knap  
Ing. Sebastián Solčanský Analýza dynamických vlastností vozidla s podvozkom Y25.

 • I. ročník
Ing. Denis Molnár Implementácia dopravných a manipulačných zariadení do mechanického systému pre skúšanie brzdových komponentov koľajových vozidiel.
   
   
   

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507