Katedra dopravnej a manipulačnej techniky

Katedra patrí k zakladateľom pôvodnej Vysokej školy železničnej v Prahe. Jej činnosť je založená na dlhoročnej tradícii v konštrukcii, prevádzke a údržbe koľajových vozidiel. Hlavné oblasti jej zamerania sú ória, koncepcia, konštrukcia, diagnsotika, skúšanie a úudržba vozidiel a spaľovacích motorov, počítačové modelovanie, simulácie a analýzy vozidiel a motorov, hnotenie kvality a skúšobníctvo dopravnej techniky, legislatívne požiadavky kladené na výrobu a prevádzku dopravných prostriedkov a ich subsystémov.

Katedra zabezpečuje bakalárske štúdium v študijnom programe:

  • Vozidlá a motory v študijnom odbore Strojárstvo,

inžinierske štúdium predovšetkým v študijnom programe Vozidlá a motory:

  • Vozidlá a motory v študijnom odbore Strojárstvo,
  • a tiež v študijnom programe Údržba dopravných prostriedkov v študijnom odbore Strojárstvo,
doktorandské štúdium v študijnom programe:
  • Koľajové vozidlá v študijnom odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá.
     

Katedra sa zameriava na riešenie problematiky bezpečnosti vozidiel proti vykoľajeniu, kontaktu koleso/koľajnica, teórie a konštrukcie koľajových vozidiel a traťových strojov, skúšania brzdových systémov, virtuálneho modelovania, dopravných strojov.

Katedra rozvíja teóriu a aplikáciu údržby koľajových vozidiel ako aj strojov a zariadení vo všeobecnosti, zaoberá sa problematikou spoľahlivosti a rozvoja nových systémov údržby ako je spoľahlivostne orientovaná údržba, riadením procesov údržby s využitím najmodernejšieho softvéru z oblasti projektového riadenia a počítačových systémov riadenia údržby. Pokračuje tiež v tradičných oblastiach výskumu ako je mechanika dopravy, prevádza dopravných prostriedkov a ich kvalitatívne a environmantálne parametre, s dôrazom na znižovanie hluku a vibrácií.

Pracovníci katedry sa zameriavajú aj na riešenie rôznych tém teórie a konštrukcie piestových spaľovacích motorov a virtuálneho modelovania, venujú sa problémom zaťažovania životného prostredia energetickými jednotkami vybavenými spaľovacími motormi, automobilmi a inými dopravnými prostriedkami.

Katedra spolupracuje s radom významných priemyselných podnikov, univerzít a zahraničných inštitúcií, medzi nimi s UIC ERRI a EFNMS.

 

Ponuka katedry pre realizáciu prác v podnikateľskej praxi je sumarizovaná v súbore: KDMT_Propagacia_PRAX_04_3_2013


Propagačný poster z riešenia projektu VEL-WAGON na 20.Medzinárodný strojársky veľtrh 21.-24.5.2013 v Nitre

pdfMedzinárodný strojársky veľtrh

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507