Aktuality

Odovzdanie záverečných prác. Viac info...

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky


Katedra patrí k zakladateľom pôvodnej Vysokej školy železničnej v Prahe. Jej činnosť je založená na dlhoročnej tradícii v konštrukcii, prevádzke a údržbe koľajových vozidiel. Hlavné oblasti jej zamerania sú konštrukcia koľajových vozidiel, spaľovacích motorov, manipulačná technika a údržba strojov.

Katedra zabezpečuje:

bakalárske štúdium predovšetkým v študijnom odbore

  • 2353 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ v študijnom programe VOZIDLÁ A MOTORY,

inžinierske štúdium v odboroch

  • 2353 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ v študijnom programe VOZIDLÁ A MOTORY,

a doktorandské štúdium v odbore
  • 2353 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ v študijnom programe KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ.
     

Katedra sa zameriava najmä na riešenie problematiky bezpečnosti vozidiel proti vykoľajeniu, kontaktu koleso/koľajnica, teórie a konštrukcie koľajových vozidiel, traťových strojov a iných druhov dopravných prostriedkov a dopravnej techniky, skúšania brzdových systémov, dopravných strojov a zariadení, virtuálneho modelovania a pod.

Katedra rozvíja teóriu a aplikáciu údržby koľajových vozidiel, ako aj strojov a zariadení vo všeobecnosti, zaoberá sa problematikou spoľahlivosti a rozvoja nových systémov údržby, ako je spoľahlivostne orientovaná údržba, riadením procesov údržby s využitím najmodernejšieho softvéru z oblasti projektového riadenia a počítačových systémov riadenia údržby. Pokračuje tiež v tradičných oblastiach výskumu, ako je mechanika dopravy, prevádza dopravných prostriedkov a ich kvalitatívne a environmantálne parametre s dôrazom na znižovanie hluku a vibrácií.

Pracovníci katedry sa zameriavajú aj na riešenie rôznych tém teórie a konštrukcie piestových spaľovacích motorov a virtuálneho modelovania, venujú sa problémom zaťažovania životného prostredia energetickými jednotkami vybavenými spaľovacími motormi, automobilmi a inými dopravnými prostriedkami.

Katedra spolupracuje s radom významných priemyselných podnikov, univerzít a zahraničných inštitúcií, medzi nimi s UIC ERRI a EFNMS.

 

Propagačné a informačné postery:

Informácia o štúdiu na Katedre dopravnej a manipulačnej techniky pre študentov stredných škôl

Ponuka katedry pre realizáciu prác v podnikateľskej praxi je sumarizovaná v súbore: KDMT_Propagacia_PRAX

Poster z projektu: ,,Ďalšie cesty a formy zvyšovania vzdelávania, kvalifikácie a zručností študentov a zamestnancov podnikov s cieľom vyššieho uplatnenia na trhu práce"

Propagačný poster z riešenia projektu VEL-WAGON na 20.Medzinárodný strojársky veľtrh 21.-24.5.2013 v Nitre.

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507